Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Proposició de llei per revalorar les pensions dels no residents d’acord amb l’IPC europeu

El Grup Parlamentari Demòcrata i el Grup de Ciutadans Compromesos estan confeccionant una proposició de llei, mostrant-se oberts a presentar-la a tràmit les properes setmanes de forma conjunta amb la resta de forces polítiques de l’arc parlamentari, per tal que les pensions dels no residents al país amb menys de 15 anys de cotització a…