Skip to content Skip to footer

NOTÍCIES DESTACADES

📸 Crèdits: Sergi Pérez | Consell General

Aposta per estudiar el cultiu del cànnabis terapèutic i la protecció dels menors en l’entorn digital

El Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos ha presentat tres propostes de resolució en el marc del Debat sobre l'Orientació Política del Govern. La primera d'elles és una encomana a l'executiu a presentar abans de finalitzar aquest 2024 les línies mestres pel benestar digital i un pla d'accions de mesures per garantir la protecció dels infants i joves…

Proposició de llei per revalorar les pensions dels no residents d’acord amb l’IPC europeu

El Grup Parlamentari Demòcrata i el Grup de Ciutadans Compromesos estan confeccionant una proposició de llei, mostrant-se oberts a presentar-la a tràmit les properes setmanes de forma conjunta amb la resta de forces polítiques de l’arc parlamentari, per tal que les pensions dels no residents al país amb menys de 15 anys de cotització a…

La llei d’autoria protegeix als economistes del país

El Consell General ha aprovat el Projecte de llei d'auditoria de comptes del Principat d'Andorra, que crea el marc legal necessari per al desenvolupament d'aquesta activitat al país. El Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos ha presentat un vot particular en una esmena transaccionada que feia referència a l'acreditació de competència professional (l'apartat 1 de la disposició transitòria…

DARRERES NOTÍCIES

ARTICLES D'OPINIÓ