Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

El Grup Parlamentari Demòcrata i el Grup de Ciutadans Compromesos estan confeccionant una proposició de llei, mostrant-se oberts a presentar-la a tràmit les properes setmanes de forma conjunta amb la resta de forces polítiques de l’arc parlamentari, per tal que les pensions dels no residents al país amb menys de 15 anys de cotització a la branca jubilació, s’incrementin anualment d’acord amb l’Índex de Preus al Consum harmonitzat de la zona euro. D’aquesta manera, es dona resposta al compromís polític establert pels dos grups després de l’aprovació de la Llei del pressupost per a l’Exercici del 2024, a principis de febrer. La mesura tindrà caràcter retroactiu des de l’1 de gener d’aquest any.

Els grups de la majoria responen al compromís establert, malgrat constatar que no hi ha indicis d’inconstitucionalitat en la mesura presa al Pressupost del 2024

Aquesta proposició de llei ve motivada per l’esmena que es va aprovar en l’article 20 de la Llei del pressupost, la qual diferenciava les pensions dels residents i la dels no residents, pel que fa a la seva revaloració d’acord amb el cost de la vida. Els serveis del Copríncep francès van alertar llavors dels dubtes d’inconstitucionalitat en aquesta mesura, però van signar la llei per no bloquejar el pressupost d’enguany.

A partir d’aquí, el Grup Demòcrata va encarregar un informe tècnic extern per establir un criteri jurídic que determinés si la mesura és discriminatòria i/o vulnera el principi d’igualtat de la Carta Magna. La conclusió de l’informe és que la diferència per raó de residència que estableix l’article 20.2 de la Llei del pressupost no és contrària al principi d’igualtat ni es pot considerar discriminatòria. Per afirmar-ho, es fonamenta en precedents jurisdiccionals, especialment en un supòsit emès pel Tribunal Europeu dels Drets Humans amb relació a una mesura similar implementada al Regne Unit, la qual també diferenciava la revaloració de les pensions entre residents i no residents.

Malgrat aquest criteri jurídic favorable, i responent al compromís polític acordat, el Grup Demòcrata i el de CC tiraran endavant la proposició de llei per revalorar les pensions dels no residents amb menys de quinze anys de cotització amb l’IPC harmonitzat de la zona euro.