El programa electoral de Ciutadans Compromesos està format per 207 accions concretes, que la plataforma vol completar amb les aportacions dels ciutadans

CC assegura que amb la seva gestió l’endeutament comunal quedarà fixat en menys de 9 milions d’euros a finals del 2019

La previsió és continuar recomprant participacions preferents d’EMAP i que d’aquí quatre anys els bancs només siguin tenidors de 10 milions d’euros

La gestió eficient de les finances públiques és el pal de paller el programa de Ciutadans Compromesos. “Tenim l’aval de quatre anys gestionant el Comú en base a una política rigorosa, que ens ha permès reduir el deute en vint-i-nou milions. Això és fruit de l’aplicació estricta del Pla de viabilitat que fixa un full de ruta per vuit anys”, assegura el candidat a cònsol major, David Baró. Per tant, a l’equador d’aquest pla, ja es pot confirmar que els resultats són inequívocament satisfactoris, amb una reducció d’un 19% de les despeses corrents i un augment de la inversió a la parròquia, que s’ha multiplicat per sis, des del 2012.

Recordem que en quatre anys l’endeutament total del Comú s’ha reduït en 29 milions d’euros, passant de 43,3 milions a 14,3 milions, amb una reducció del deute en 10 milions i alhora s’ha trobat una solució viable al problema històric de l’endeutament d’EMAP, mitjançant l’operació d’emissió i subscripció de participacions preferents per un import de 19 milions d’euros, el 30 de desembre de 2013. Això significa que s’ha pogut reduir l’endeutament total en 29 milions d’euros.

A hores d’ara, el Comú de la Massana ja ha acordat recomprar participacions preferents per un import d’1,5 milions d’euros i el Consell d’Administració d’EMAP SAU també ja ha acordat recomprar voluntàriament 1,5 milions d’euros més de participacions preferents el proper mes de gener. Això significa que a finals de gener del 2016 els bancs seran tenidors de 16 milions d’euros de participacions preferents enlloc de 19 milions d’euros, i a finals del 2016, la xifra s’haurà reduït a 14,6 milions d’euros. La previsió, partint d’un escenari prudent i realista, és que a finals del pròxim mandat els bancs siguin dipositaris de  només 10 milions en participacions preferents.

Ciutadans Compromesos es fixa com a objectiu continuar invertint a la parròquia uns 3 milions per exercici, entre inversió real i inversió financera. “Amb la nostra experiència podem confirmar que amb aquesta xifra garantim les millors infraestructures i equipaments per cobrir les prestacions als ciutadans”, afirma David Baró.

Pel que fa a les mesures d’estalvi, es revalidarà de nou el paquet de mesures, que inclou mancomunar serveis amb el Comú d’Ordino i aplicant criteris de contenció de la despesa.

Un dels objectius que s’ha fixat Ciutadans Compromesos és afavorir la implantació de noves activitats econòmiques a la parròquia, que aportin valor afegit, seguint la línia del conveni de col·laboració signat ara fa dos anys amb Andorra Telecom a l’Edifici Comunal Els Arcs. Cal remarcar que en quatre anys s’han creat més de cent cinquanta activitats econòmiques a la parròquia (creació neta).

Dins la reactivació de l’economia també és important està al costat dels ciutadans, per intentar minimitzar l’impacte de la recessió econòmica. Per això, CC té previst congelar de nou tots els impostos  i, a més, donar la possibilitat de pagar-los de forma fraccionada.

David Baró també ha explicat que CC està fermament convençut dels beneficis del futur Organisme de Recaptació Comunal d’Andorra (ORCAND), conjuntament amb la resta de Comuns, que permetrà reduir costos en la gestió de la recaptació dels recursos comunals i alhora en l’execució dels deutes generats. Això es traduirà en un major estalvi.

El número 1 de la candidatura de CC ha recordat que des del primer dia han volgut implicar a la ciutadania en la gestió comunal, oferint la màxima informació i responent dubtes. “Continuarem convocant reunions de poble, com les que hem fet durant aquests anys perquè els ciutadans poguessin conèixer de primera mà el pla de viabilitat del Comú i de les estacions. Però volem que rebin la màxima informació i d’una manera fàcil. Per això, a banda de penjar les actes de les sessions de Comú, també oferirem les sessions a través d’internet, en directe i diferit”, assegura Baró.

El programa electoral de Ciutadans Compromesos està format per 207 accions concretes, que la plataforma vol completar amb les aportacions dels ciutadans. En el passat mandat, a banda de complir els objectius fixats, es van poder incorporar una cinquantena de noves propostes, moltes d’elles a petició d’entitats, empresaris, comerciants o artistes de la parròquia o de la resta del país, ja que CC està obert a tots els projectes que puguin enriquir la Massana.