David Baró i Raul Ferré optaran a la reelecció

David Baró i Raul Ferré, actuals cònsols de la Massana, optaran a la reelecció a les properes Eleccions Comunals del proper dia 13 de desembre del 2015. La decisió es va prendre en una reunió amb els simpatitzants de Ciutadans Compromesos el passat mes de juliol. En aquests moments s’està treballant en el projecte 2016-2019 i al mateix temps s’està perfilant l’equip que acompanyarà als candidats.

 

El Periòdic: CC reduirà la cessió econòmica al 5% en sòl urbà consolidat

Ciutadans Compromesos va prometre, ahir, reduir la cessió econòmica obligatòria en sòl urbà consolidat al 5%, si surt vencedora el proper 4 de desembre. Avui, a la Massana, la cessió en desenvolupar un pla parcial d’urbanisme és del 15%, i la candidatura que lidera David Baró vol rebaixar-la al 5% quan aquesta sigui econòmica. Així ho va explicar la número tres de la llista, Olga Molné, que pensa que la mesura pot contribuir a reactivar el sector de la construcció.

Més enllà d’aquesta mesura, que està en mans del propi Comú, la candidatura va manifestar la intenció d’erigir-se en impulsors d’una modificació de la llei del sòl. Molné va explicar que el primer canvi que es proposa és que es puguin definir unitats d’actuació urbanística més petites, amb un màxim de tres o quatre propietaris, ja que ara són molt grans i l’acord entre tots els propietaris és difícil. A més, també es vol facilitar que el propietari d’un «petit terreny» es pugui construir el seu propi habitatge, sense necessitat que s’hagi de desenvolupar el pla d’actuació. Això sí, sempre que sigui en sòl urbanitzable i es disposi dels serveis mínims necessaris i els accessos. Molné va voler deixar clar que aquestes construccions es permetran quan sigui per habitatge propi i «no per especular».

MEDI AMBIENT / D’altra banda, la número set de la llista, Jael Pozo, va exposar el programa de CC en l’àmbit mediambiental. Pozo va defensar la creació d’una conselleria de sostenibilitat, amb una «aposta per la gestió transversal». Aquesta àrea s’encarregaria de tres blocs: sostenibilitat econòmica; sostenibilitat ambiental; i sostenibilitat cultural i social.

En el primer bloc s’inclouen qüestions d’eficiència energètica, per potenciar l’estalvi primer en els edificis comunals i després en els privats; suport a les empreses per reduir consum i residus; i estudis d’aprofitament dels recursos naturals per generar energia verda.

En la sostenibilitat ambiental s’inclou la gestió, protecció i preservació dels parcs naturals; la millora i control dels camins i els boscos, fomentant el turisme sostenible també. En aquest bloc també s’aposta per la nova cultura de l’aigua, per fomentar el control i l’eficiència en l’ús d’aquest recurs.

En relació a la sostenibilitat cultural i social, l’aposta es centra en «la parròquia del ciutadà», un projecte que ha de millorar la qualitat de vida dels habitants de la parròquia i, al afavorir els desplaçaments a peu per la parròquia, contribuir a la reactivació del comerç. També es vol dissenyar un circuit de fúting i un recorregut de natura