Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

👉 A la sessió d’avui hem tingut examen i votació de tres punts:

✅ Aprovada la nova llei sobre les taxes del tabac on es regularitzen els productes inhalats sense combustió i actualitzar la nostra normativa europea.

✅ Aprovada per assentiment la modificació de la Llei de declaració del dia de la Constitució, del 08/10/1998, per poder dur a terme les proves oficials dels sistemes educatius presents que tenen lloc en aquest dia.

✅ Aprovat el Projecte de llei per a l’adaptació de la societat pública CTRASA com a instrument de gestió directa del Govern, amb FEDA com accionista totalitari. ☝️El Raul Ferré en la seva intervenció ha remarcat la importància del fet que es donarà un nou ús als residus, i això permetrà que es pugui parlar d’economia circular i, per tant, de sostenibilitat. De fet, el nou pla d’acció permetrà poder incrementar la producció d’energia del centre de tractament de residus i incrementar l’energia tèrmica per a la xarxa de calor reduint així la dependència energètica dels països veïns.