Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

🟣🟠 A la sessió d’ahir, vam aprovat una sèrie de lleis, entre les quals la de mesures per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania.

🗣 Carles Naudi: “Votem a favor d’una llei que dona solucions avui a les famílies andorranes. Una llei que ajuda als petits empresaris, a les pensions més baixes, que dona ajuts a l’habitatge, que millora el pla renova del medi ambient, l’autoconsum energètic i la reducció dels preus dels productes bàsics d’higiene femenina. A més l’abaratiment del transport escolar i la gratuïtat del transport públic, una mesura inèdita en l’àmbit mundial.”

També hem aprovat:
✅ Llei de creació del Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes d’Andorra (COOOA).

✅ Liquidacions de comptes del Consell General, del Tribunal Constitucional, de l’Administració General, de les entitats parapúbliques i de dret públic.

✅ Llei reguladora de la taxa turística. Una llei que servirà per diversificar l’oferta del país, millorar la seva competitivitat i apostar per un turisme sostenible.

✅ Modificació de la Llei del saig, amb l’objectiu d’agilitzar els processos judicials i administratius.

✅ Projecte de llei d’estacions de muntanya, garantint la via lliure, i de manera gratuïta, a diferents activitats de muntanya com camins, itineraris, entre altres.

✅ Llei de mesures per a la seguretat de les xarxes i dels sistemes d’informació, on es vetllarà per la seguretat digital de la ciutadania.

✅ Llei del Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra.