Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

🏛 El dia d’avui hem tingut sobre la taula 3 lleis de molta importància pel nostre país i la nostra ciutadania:

👉 Llei de Funció Pública, en Carles Naudi afirma 🗣: Hem construït una llei que millora en termes de justícia i amb un redactat final equilibrat i ponderat. Un redactat que defensa l’economia, els llocs de treball i les arques públiques del nostre país. […] Al cap de 5 anys, aquelles persones que estan ocupant una plaça temporal, es poden presentar a una primera convocatòria interna.[…] Hem de tenir eines flexibles per donar solució i sortida a les necessitats de la nostra societat i això s’aconsegueix també gràcies al procés de digitalització de l’administració.

👉 Llei de Persona i Família. Una llei que ens uneix a totes i tots. Una llei feta per a tothom, sense excloure sexe ni gènere. I una llei que defensa la llibertat i el desenvolupament del nostre país, i de les nostres ciutadanes i ciutadans sobre un dels pilars essencials, com és la família.

🟣 S’elimina la diferència terminològica entre les persones del mateix sexe i diferent sexe, a partir d’ara tots seran casaments civils.

🟣 Se suprimeixen les proclames amb el manteniment de l’expedient previ davant el registre civil amb el fi de verificar que no existeix cap impediment per celebrar el casament.

🟣 Introducció del sistema de divorci i separació no causal, permetent demanar el divorci sense cap causa ni exigir cap període d’espera.

🟣 S’atribueix de forma compartida la custòdia dels fills menors en cas de divorci, a condició que no hi hagi cap element que ho impedeixi.

👉 Llei per al desenvolupament i diversificació dels sectors ramader i agrícola, on des de Ciutadans Compromesos, hem defensat que aquests sectors primaris són l’hereu de la nostra tradició. Sempre hem cregut en el futur del sector i apostem per reforçar el ajuts existents garantint la supervivència, afavorint el relleu que portaran les següents generacions de les famílies ramaderes i agrícoles d’Andorra.