Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Avui, Ciutadans Compromesos hem rebut el SIPAAG per escoltar i prendre nota de les seves peticions, amb l’objectiu de cercar una entesa en els punts que no han quedat recollits al Projecte de llei de modificació de la Llei 1/2019, de la funció pública.

Hem tractat temes com:

👉 La necessitat de tenir veu i vot al Comitè Tècnic d’Organització i Gestió i al Comitè Tècnic de Selecció on, fins ara, només tenen veu. Es demana més transparència, objectivitat i neutralitat.

👉 L’opció de recuperar el complement d’antiguitat per triennis per a tots els treballadors i treballadores de l’administració pública.

👉 Ampliar a tots els funcionaris la possibilitat de la jubilació anticipada, equiparant-ho a altres cossos, com el Cos d’Educació.

👉 Fer compatible la feina a l’Administració amb l’exercici d’altres activitats.

👉 Evitar obstacles al reingrés d’excedències.

👉 Millorar les condicions de treball i satisfacció en el lloc de feina.
Tot amb la finalitat de millorar el servei al ciutadà i garantir el benestar i rendiment dels nostres cossos públics 💪🇦🇩