Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

El Consell General ha aprovat el Projecte de llei d’auditoria de comptes del Principat d’Andorra, que crea el marc legal necessari per al desenvolupament d’aquesta activitat al país.

El Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos ha presentat un vot particular en una esmena transaccionada que feia referència a l’acreditació de competència professional (l’apartat 1 de la disposició transitòria segona). El president suplent Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos, Manel Linares, va defensar la motivació d’aquest vot particular.

“Protegir als economistes del país. Estar al costat del sector, acompanyar-lo i sobretot, no deixar-lo sol”

El vot particular demanava que el text retornés a la seva forma original, ja que eliminant el requisit d’haver d’acreditar una experiència mínima de tres anys durant la darrera dècada amb un auditor o una societat radicada al país s’obria la porta a l’intrusisme. D’aquesta manera, s’obria la porta a què professionals que fins ara no han treballat mai al país es poguessin inscriure al Registre d’Auditors.

El president suplent del grup parlamentari, Manel Linares, ha defensat que “no trobem coherent que puguin exercir professionals que no tenen un coneixement sobre el nostre marc legal i fiscal.”

En la sessió ordinària, el ple també ha donat llum verd al Projecte de llei sobre organització i funcionament de les entitats operatives del sistema financer i l’abús de mercats, que contribueix a l’homologació del sector bancari i financer als estàndards internacionals.

Encomana per a l’elaboració d’un pla nacional de lluita contra el suïcidi

Un altre dels punts aprovats va ser el de la moció instant el Govern a redactar i aprovar un pla estratègic nacional de prevenció i lluita contra el suïcidi (2024-2028). El grup parlamentari va votar a favor del text apel·lant a la importància de la salut mental. Ho va expressar Manel Linares, president suplent Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos.

“Ens alerta el creixent nombre de pacients atesos al SAAS per problemes derivats de la salut mental. Només en un any mig miler de persones més”

La moció encomana la creació d’un pla per a la prevenció del suïcidi i per a desenvolupar els indicadors que han de donar les dades per impulsar un Observatori de Salut Mental i Addiccions.

Retorn del patrimoni

El ple també va validar un crèdit extraordinari per respondre a les despeses derivades de l’adquisició de les pintures murals de l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella: La flagel·lació i El bes de Judes. D’aquesta manera es manté l’aposta per al retorn del patrimoni artístic i cultural al país.

Els consellers generals del Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos també va aprovar la modificació de la regulació del pla de pensions de la funció pública. D’aquesta manera el personal del Consell General, els seus organismes adscrits i el Tribunal Constitucional seran considerats partícips del pla de pensions de la Funció Pública.