Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

🟣 La presidenta de la CASS, Montserrat Capdevila, i el president de la Comissió Gestora del Fons de reserva de jubilació, Jordi Cinca Mateos, van compareixer ahir per presentar la Memòria i l’Informe anual del 2021.

➡️El dèficit de 38M el 2020 va passar a 45M el 2021, amb una previsió alcista en els propers anys, degut a l’increment de la població de tercera edat, l’encariment dels medicaments i l’augment de les prestacions.

🗣️ Jordi Cinca, sobre la jubilació: “La fi del superàvit està a punt d’arribar; a partir del 2039 es possible que no es pugui fer front a la situació, doncs el deute pot arribar als 4.000M d’euros”. Tot i així, els ingressos per cotitzacions (142M) superen a les despeses (122M). Cinca afegeix també que “la capacitat dels fons de reserva de jubilació continua creixent per sobre de l’IPC, arribant al 6,59% de rendibilitat. Això ha donat que l’any 2021, comparat amb el 2020, es posicioni com ‘un any molt bo’“.📈