Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

🏛️🟣 Dia de Consell General!

✅ Conveni amb França per la millora de la via entre Prades i la frontera francoandorrana, un acord que millorarà les carreteres d’accés al país i el flux de turisme francés.

✅ Noves mesures en habitatge, digitalització i educació.
🗣️ Carles Naudi: “Amb aquestes modificacions es tracta de donar resposta a les necessitats de les persones del nostre país. Aquestes partides serveixen per aportar solucions a la problemàtica de l’habitatge, construir l’ampliació de l’Universitat, per potenciar la digitalització del nostre país i, tot i que no està a les nostres mans, per financiar el cost que pugui suposar l’endeutament fruit de les pujades del tipus d’interès que faci el BCE. […] Volem que Andorra estigui el més protegida possible.”

✅ Acord sobre salut mental. Anticipar-nos i vetllar per totes les persones que pateixen algun tipus de alteració de salut mental i a més farem un seguiment molt acurat.

✅ L’Estatut de l’Artista el nostre compromís amb tot el col·lectiu d’artistes del país i un millor desenvolupament per tot el sector.

✅ Llei per l’increment de taxes sobre el consum de tabac.
☝️ Una mesura necessaria per mantenir el diferencial comercial respecte França.