Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

La Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports ha tancat aquest dijous 11 d’abril el text del Projecte de llei de la llengua pròpia i oficial, el qual s’ha treballat de manera intensa i detallada les darreres setmanes. Precisament aquest treball, juntament amb un debat prolífic dut a terme en tots els punts de la llei, ha permès tancar un acord que compta amb el consens dels grups parlamentaris Demòcrata, de Concòrdia, Socialdemòcrata i Ciutadans Compromesos. D’aquesta manera, s’espera que el projecte de llei pugui ser aprovat amb una majoria clara el pròxim dijous, 25 d’abril.

“L’esperit de la llei és preservar la llengua pròpia d’Andorra i garantir el dret dels ciutadans a ser atesos en català”

A través de les esmenes i també via transaccions, que han estat al voltant d’una cinquantena, s’han anat teixint consensos de cara a integrar el màxim d’aportacions de totes les forces, les quals han permès enriquir el text final. Això sí, mantenint l’esperit inicial de la llei, que és el de preservar la llengua pròpia d’Andorra i garantir el dret dels ciutadans a ser atesos en català. 

Quines són les mesures pactades?

Pel que fa als canvis introduïts, s’han aportat mecanismes de reforç en tots els àmbits d’aplicació, precisament per refermar l’esperit de la llei. Així, informen els grups parlamentaris, s’ha concretat la composició d’alguns òrgans que contempla el text, com la Junta de Coordinació de la Llengua o el Consell Nacional; i s’ha definit un règim sancionador més precís. Pel que fa a l’acreditació d’un nivell mínim de català per renovar el permís de residència i de treball, un dels punts que més interès ha generat de la llei, s’ha acordat l’obligatorietat de cursar una formació de català de 30 hores per tal de poder obtenir dita renovació, a excepció que es pugui demostrar un nivell adequat de la llengua. A partir d’aquí i en el cas de la primera renovació, caldrà acreditar el nivell A1 de català, mentre que per a la segona renovació, el requisit serà el nivell A2. Aquesta mesura entrarà en vigor a partir del 26 d’abril del 2026, sempre que s’aprovi la llei. 

“A la primera renovació, caldrà acreditar el nivell A1 de català, mentre que per a la segona renovació, el requisit serà el nivell A2”

Un altre acord important consensuat per tots els grups és fer extensiu aquests nivells de català a la resta de permisos d’immigració. En aquest punt, s’ha establert un període de cinc anys perquè la llei sigui d’aplicació a tots els permisos.

El Projecte de llei, destaquen els grups parlamentaris, acompleix la seva missió integradora, associa el progressiu aprenentatge de la llengua per part dels nouvinguts i l’acreditació d’aquesta als permisos d’immigració. Per tot plegat, “ens felicitem pel clima assolit durant el treball en comissió, que han permès convertir les respectives esmenes en millores objectives a favor del patrimoni lingüístic d’Andorra”.